2013-12-02

La 49a Kongreso de Litova E-Asocio kaj la Zamenhof-Tagoj en Kaunas

La 14an de decembro en Kaunas  okazos  la 49a kongreso de Litova Esperanto-Asocio. Estraro de la Asocio en la informilo ne substrekis la punkton de la tagordo pri elektado de la Estraro kaj de Prezidanto. Do, la kongreso estos grava. Litoviaj esperantistoj povos taksi laboron de la malnova Estraro kaj aktive partopreni en elektado de la novaj Estraro kaj Prezidanto, ĉar ĉiuj partoprenantoj havos balotrajton.
Post la kongreso okazos Zamenhofaj Tagoj‘ 2013.

Konciza informo
Dato kaj loko: La 49a Kongreso de Litova E-Asocio kaj la Zamenhof-Tagoj okazos la 14–15an de decembro 2013 en Kaunas, en la Malgranda salono de la Universitato Vytautas la Granda (str. S. Daukanto 28). La loko estas en la centra urboparto de Kaunas. Ĝi estas facile atingebla de diversaj flankoj.

Komenco de la kongreso – la 14an de decembro je la 12a h.

Registrado ĉe la enirejo en la salonon:
1. De la delegitoj kaj gastoj de la 49a kongreso de LEA inter 9.00  kaj 11.45 h  sabate.
2. Nur de la partoprenantoj de ZT-2013 inter 15.00  kaj 16.00 h sabate.

Tagordo de la kongreso:
1. Raporto de prezidanto Povilas JEGOROVAS pri agado de Litova E-Asocio dum la jaro 2013. 
2. Elpaŝoj, paroladoj, diskutoj.
3. Elektado de Estraro kaj de Prezidanto de Litova Esperanto-Asocio.

Post la kongreso, t.e. la 14an kaj la 15an de decembro, okazos tradicia renkontiĝo de Litoviaj esperantistoj Zamenhof-Tagoj, dediĉita al la 154a datreveno de la naskiĝo de L. L. Zamenhof.

Malfermo de ZT-2013 – je la 16a horo sabate.
Fermo – je la 12a horo kaj 30 minutoj dimanĉe.

En la programo de de ZT-2013:
1. Solena malfermo;
2. Proklamo de la Esperantisto de la Jaro 2013;
3. Prelego de Aleksander Korĵenkov Antaŭ cent jaroj: Zamenhof en la 1913a jaro.;
4. Prelego de Halina Gorecka pri la romano La legisto de Bernhard Schlink;
5. Impresoj pri la 98a Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko;
6. Impresoj pri aliaj someraj internaciaj Esperanto-aranĝoj;
7. Junulara forumo;
8. Fakaj kunvenoj;
9. Kunveno de instruistoj;
10. Libera tribuno, diskutoj, paroloj;
11. Koncerto de partoprenantoj kaj amika vespero;
12. Abonado de Esperanto-revuoj;
13. Riĉa butiko de esperantaĵoj;
14. Aliĝo al la 99a Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero (Argentino), al la 50aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Jelgava (Latvio), al la 10a kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio en Rijeka (Kroatio) kaj al aliaj internaciaj Esperanto-aranĝoj en 2014;
15. Videofilmoj, lumbildoj;
16. Solena fermo;
17. Eventuale aliaj programeroj.

Kotizo ne ekzistas.

Noktado – en la kutima komunloĝejo de la universitato Aleksandras Stulginskis (str. Gustaičio 6) kaj/aŭ en hoteloj.

Manĝado – en la kafejo de la universitato kaj eventuale en aliaj apudaj kafejoj kaj restoracioj. La partoprenantoj ricevos senpagan tagmanĝon sabate (la 14an de decembro ) en la kafejo de la universitato Vero Cafe.

Pago pro la noktado kaj manĝado – surloke. La noktadon en la komunloĝejo por ĉiuj litovaj esperantistoj pagos Litova Esperanto-Asocio.

Gastoj el aliaj urboj kaj landoj povos veni jam vendrede vespere (la 13an de decembro) kaj ekloĝi en hoteloj kaj komunloĝejoj. Vendrede de la 17a ĝis la 22a horo en la kongresejo oni deĵoros kaj direktos la venintojn por noktado, informos pri ĉiuj aktualaĵoj. Venintaj sabate matene iru rekte al la salono de la aranĝo.

Oficialan informon pri la 49a kongreso de Litova Esperanto-Asocio oni povas trovi ĉi tie.
Oficialan informon pri Zamenhof-Tagoj oni povas trovi ĉi tie.
Pri Zamenhof-Tagoj legu ankaŭ en La Balta Ondo.

No comments: