2015-11-17

La 12-13an de Decembro – la Kongreso de LEA kaj Zamenhofaj Tagoj

Kaunas (fotis Gintaras Česonis)

La 12an de decembro en Kaunas okazos la 51a kongreso de Litova Esperanto-Asocio. Post la kongreso komenciĝos tradicia ĉiujara aranĝo de litovaj esperantistoj Zamenhof-Tagoj' 2015, dediĉita al la 156a vica datreveno ekde naskiĝo de L. L. ZAMENHOF.

Konciza informo

Dato kaj loko: La 51a Kongreso de Litova E-Asocio kaj la Zamenhof-Tagoj okazos la 12–13an de decembro 2015 en Kaunas, en salono de la Instrua Centro pri Nutraĵindustrio kaj Komerco en Kaunas (str. Vilniaus 42). La loko estas en malnova urboparto de Kaunas nur je 300 metroj for de la Esperan­to-Do­mo.

Komenco de la kongreso – la 12an de decembro je la 12a h.

Registrado ĉe la enirejo en la salonon:
1. De la delegitoj kaj gastoj de la 51a kongreso de LEA – inter 9.00 kaj 11.45 h sabate.
2. Nur de la partoprenantoj de ZT-2015 – inter 15.00 kaj 16.00 h sabate.

Tagordo de la kongreso:
1. Raporto de prezidanto Povilas JEGOROVAS pri agado de Litova E-Asocio dum la jaro 2015;
2. Elpaŝoj, paroladoj, diskutoj.

Post la kongreso, t.e. la 12an kaj la 13an de decembro, okazos tradicia renkontiĝo de Litoviaj esperantistoj Zamenhof-Tagoj, dediĉita al la 156a datreveno de la naskiĝo de L. L. Zamenhof.

Malfermo de ZT-2015 – je la 16a horo sabate.
Fermo – je la 12a horo kaj 30 minutoj dimanĉe.

En la programo de  ZT-2015:
1. Solena malfermo;
2. Prelegoj pri diversaj temoj;
3. Impresoj pri la 100-a Universala Kongreso de Esperanto en Lillo;
4. Impresoj pri aliaj someraj internaciaj Esperanto-aranĝoj;
5. Junulara forumo;
6. Fakaj kunvenoj;
7. Kunveno de instruistoj;
8. Libera tribuno, diskutoj, paroloj;
9. Koncerto de partoprenantoj kaj amika vespero;
10. Abonado de Esperanto-revuoj;
11. Riĉa butiko de esperantaĵoj;
12. Aliĝo al la 101-a Universala Kongreso de Esperanto en Nitro, (Slovakio), al la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Birštonas kaj al aliaj internaciaj Esperanto-aranĝoj en 2016;
13. Videofilmoj, lumbildoj;
14. Solena fermo;
15. Eventuale aliaj programeroj.

Kotizo ne ekzistas.
Noktado – en kutima komunloĝejo de la Edukcentro por Surduloj (str. Uosio 7) kaj/aŭ en hoteloj.
Manĝado – en kafejo de la Instrua Centro kaj eventuale en aliaj apudaj kafejoj kaj restoracioj. La partoprenantoj ricevos senpagan tagmanĝon sabate (la 12-an de decembro) en kafejo de la Instrua Centro.
Pago pro la noktado kaj manĝado – surloke. La noktadon en la komunloĝejo por ĉiuj litovaj esperantistoj pagos Litova Esperanto-Asocio.

Gastoj el aliaj urboj kaj landoj povos veni jam vendrede vespere (la 11an de decembro) kaj ekloĝi en hoteloj kaj komunloĝejoj. Vendrede de la 17a ĝis la 22a horo en la kongresejo oni deĵoros kaj direktos venintojn por noktado, informos pri ĉiuj aktualaĵoj. Venintaj sabate matene iru rekte al la salono de la aranĝo.

Laŭ informiloj  kongresa kaj Zamenhof-Taga
de Litova Esperanto-Asocio

No comments: