2010-09-21

La samdirekta rigardo plejgravas ol la amo

Malini Kontrimienė en Litovio loĝas apenaŭ  du monatojn, tamen jam sopiras al la gepatroj kaj la fratino loĝantaj en Hindio kaj al  hinda nutraĵo. La edzinon de vilnano aktoro  Vytautas Kontrimas malĝojigas ankaŭ malvarmetaj tagoj. La hindinon, ĵurintan al la litovo per eterna amo, varmigas aĉetitaj varmaj vestoj kaj interretaj konversacioj kun la proksimuloj. 

Dek Celsius-gradoj de la varmo en Hindio estas kulmino de vintro. Dum tia vetero hindoj penas ne eliri el la hejmo, ke ne frostiĝu.  La ofta el ili eĉ ne havas varmajn vestojn.

26-jara programada inĝeniero Malini Kontrimienė tre timiĝis, kiam fruaŭtune en Litovio nokta temperaturo ne atingadis 10 gradojn de la varmo.

La familio en sia vilna loĝejo  nokte enŝaltadis elektran varmigilon, ke estu tiel varme, kiel tiutempe en Hindio – ĉirkaŭ 30 gradoj de la varmo. Tamen ankaŭ malvarmetaj tagoj ne konsolis la virinon.

Kvankam tage la temperaturo en Vilnius ankoraŭ leviĝas ĝis 15-17 gradoj, Malini kunfrapadas la dentojn.

La hindino, en komenco de julio veninta en la patrolandon de la edzo, havis nur malpezajn maldikajn bluzojn, robojn kaj sarion.

31-jara V. Kontrimas, aktoro de teatro Cezario Grupė (Grupo de Cezaro) sin ĵetis al aĉetado de varmaj puloveroj por la edzino. Tamen ankaŭ ili helpis mizere al Malini dum malvarma pluva vetero.  La hindino malvarmumis, ŝin kaptis nazkataro. Tiam la edzo aĉetis palton. La homojn, portantajn paltojn, ŝi vidis antaŭe nur en kinofilmoj.

En patrolando de la edzo Malini malkovris ankaŭ aliajn eltrovaĵojn. Dum someraj varmegoj ŝi unuafoje gustumis malvarman betsupon, somere tre popularan en Litovio. Unuafoje ŝi frandis meleagraĵan rostaĵon.  Malini elektadas nur kokinan viandon. Ŝi ne manĝas ovojn. La virino ne elektas por si la manĝaĵojn, por kies produktado estas uzataj ovoj.

Komence V. Kontrimas malfacile imagis, kion manĝos en Litovio lia amatino, tamen poste konvinkiĝis, ke ankaŭ sen ovoj oni povas elturniĝi.

Plej ofte  hejme ili preparas hindajn manĝaĵojn el risoj kaj pizoj. Al Malini ankaŭ plaĉas semola kaĉo.

Se ŝi preparante hindajn manĝajojn ekdubas, kiom kaj kion oni devas enmeti, ŝi tuj komunikiĝas interrete kun la patrino Rajyalaxmi.

Foje  reveninte hejmen la aktoro trovis la amatinon ekmalĝojintan – ŝi preparis manĝaĵon, kiun oni devis forĵeti. Tiufoje Malini enmetis tro multe da akra papriko. Tiam la paro vespermanĝis en hinda restoracio.

Dum tiuj du monatoj V. Kontrimas ne nur alkutimiĝis al hindaj pladoj, sed ankaŭ pli bone ekkonis la edzinon, kun kiu edziĝis februare en ŝia naskiĝurbo Haidarabad en Suda Hindio. En patrolando de la amatino la paro dum unu monato festis, kiel oni kutimas en Hindio, kvar geedziĝajn ceremoniojn. En ili partoprenis kelkaj centoj da gastoj.

La paro ankaŭ intencas aranĝi nupton  laŭ lokaj tradicioj en Litovio.

La litovo kaj hindino ekloĝis kune nur post la geedziĝo, kiel estas kutime en Hindio.

"Vivi en konkubeco estas malbone. Se ni decidis esti kune, oni devas fiksi la interrilatojn per la geedziĝo. Tiel konsilis al ni ankaŭ instruistino de jogo Shri Matadzi, kiu nin konigis", – diris V. Kontrimas.

Jogon praktikanta Vytautas kaj Malini renkontiĝis antaŭ unu jaro en Italio, en tie okazintaj seminarioj. Iliaj partoprenantoj el diversaj landoj de la mondo eklokiĝis en tendaro de meditado kaj jogo en malapuda vilaĝo neproksime de Milano.

Post seminarioj 83-jara hindino Sh. Matadzi demandis la litovon, ĉu li dezirus esti parulo de Malini.

La aktoro ne embarasiĝis, ĉar jam kelkajn jarojn ne havis proksiman amikinon.

"La geedziĝo estas granda ĝojo. Tiuj, kiuj vivas en konkubeco, multon perdas", – instuadis  la litovon Sh. Matadzi.

V. Kontrimas revenis el Italio sola, tamen jam ne soleca.

"Mi ekpensis, ke mi jam devas krei familion. Komunikiĝante kun Malini mi fartis bone", – asertis V. Kontrimas. Post duonjaro ekde renkontiĝo kun Malini, Vytautas decidis svatiĝi. En ĉi-jara februaro lian vojaĝon al Hindio kronis la geedziĝo.

"Gravas ne tio, ke ni tre plaĉu unu al la alia, sed tio, ke ni same vidu la mondon, tio estas – ni rigardu al la sama direkto. Kiam ni decidis geedziĝi, ni ne ricevis kapturnon pro la amo. Ni deziris nur esti kune. La geedzeco estis racia solvo", – diras V. Kontrimas.

Orajn ringojn al la novgeedzoj aĉetis  gepatroj de la edziĝantino. La kolon de Malini ekornamis ora koliero kun du oraj konketoj. La virino portas la kolieron tiel, ke la konkoj estu alpremiĝintaj al la brusto.  Ĉi tiu ornamaĵo  estas signo, ke la hindino estas edziniĝinta, ĉar en Hindio la ora ringo, ornamanta  la manon, signifas nenion.
Ligita Valonytė, Lietuvos Rytas

No comments: