2016-03-28

Ni demandu nin

Kriston perfidis ĉiuj. Judaso vendis Dion por tridek arĝentaj moneroj, Petro Lin malkonfesis. Tamen kiel diferencas iliaj sortoj. Judaso provis propraforte korekti  la faritan krimon, sed  la orgojlo ne permesis pentofari. Petro tamen ploris kaj pentofaradis. Kaj ni? Ĉu ni sekvos Judason kaj ne vidos releviĝintan Kriston, ne petegos la senpekigon kaj ne ĝojos je la honoro esti infanoj de Dio? Ĉu ni estos kun Petro kaj apostoloj, ĉu ni pentofaros pro niaj pekoj kaj ĝojos, ke releviĝinta  Sinjoro  senpekigas nin, forviŝas ĉiujn malpuraĵojn de  niaj animoj  kaj nutras nin per la Vorto, Karno kaj Sango?
Luterana episkopo Mindaugas SABUTIS

No comments: