2009-12-08

Vidmantas Urbonas venkis lagon Titikaka


La 1an de decembro 51-jara triatlonisto Vidmantas Urbonas el Panevėžys tranaĝis lagon Titikaka. La lago troviĝas en teritorioj de Peruo kaj Bolivioj (Suda Ameriko).  Ĝi situas en alto de 3821 metroj super la marnivelo.  Litova gazeto Lietuvos Rytas dediĉis 10-artikolan serion al preparado de la naĝado kaj al la naĝado mem. V. Urbonas dum tri tagoj  konkeris 40 kilometrojn. En la akvo li pasigis 17 horojn. La gazeto informis  legantojn, ke V. Urbonas estas la unua homo, kiu tranaĝis la lagon. Tion asertis ankaŭ V. Urbonas mem. Post la lasta naĝada etapo, kiel skribis la gazeto, la naĝisto pozante al fotistoj saltadis en  la akvon kaj jubilis: Mi estas la unua! La unua!.
Tamen ja ekzistas ĉionscia Interreto. Interretanoj sen granda peno trovis, ke ankoraŭ en 1992 tiam 35-jara brava usonanino Lynne Cox tranaĝis ĉi tiun lagon.  Tial menciita gazeto verkis la 11an artikolon, en kiu ĝi provis pruvi, ke V. Urbonas estas la unua en la mondo, kiu tranaĝis la lagon Titikaka , ĉar li fornaĝis 40 km kaj Lynne Cox – nur 16 km. Tamen verŝajne la gazeto eksentis, ke la argumentaj ne estas fortaj,  la gazeto ŝanĝis la pozicion kaj publikigis la 12an artikolon – la intervjuon kun Lynne Cox mem.
Jen kelkaj epizodoj el ĉi tiu artikolo.
Mi tiel imagas konkuran naĝadon: vi saltas de la bordo kaj sen ajna helpo vi atingas la alian bordo. Do oni ne povas kompari min kaj Vidmantas Urbonas. – diris Lynne Cox.
Ŝi dum 3 horoj kaj 48 minutoj naĝis 16 km senripoze, kun ordinara naĝkostumo, ĉapeto kaj specialaj okulvitroj.
V. Urbonas sian naĝadon plenumis dum 3 tagoj kaj 40 kun konkeris kun longaj paŭzoj kaj ripozoj. De la malvarma akvo lin protektis hidrokostumo, ĉapeto kaj gantoj.
Eksciinte pri la naĝado de V. Urbonas, L. Cox petis, ke Lietuvos Rytas gratulu la litovon.
Ĉu la unua, la dua aŭ la tria, – tiaj demandoj ĉiam aperos, ĉar naĝado en malferma akvo ne estas basketbalo. Ĉi tie ne estas tiom da entiziasmuloj, kiuj observu ĉiujn vian movon. Do nemirige, ke tiaj diskutoj iĝas pli oftaj, – parolis L. Cox.
Oni ne povas senvalorigi tion, kion atingis la alia. Ja V. Urbonas atingis la celon, kiun li havis. Al la homo plej gravas per siaj atingoj inspiri la aliajn, – finis la fama naĝistino.
Cetere, L. Cox scias pri Litovio jam antaŭlonge. Ŝi havas pomforman sukcenon el Litovio. Ĝin donacis Roma Vailokaitytė, la filino de signaturinto de Akto pri Litovia Sendependeco en jaro 1918 Jonas Vailokaitis. Ĉi tiu virino estis amikino de la patrino de L. Cox kaj helpis al ŝi prepariĝi al historia Beringa naĝado. En 1987 la usonanino tranaĝis Beringan markolon el  Usona ŝtato Alasko al Sovetion. Ŝi estis la unua dum 48 jaroj, kiu transiris ĉi tiun ŝtatlimon.
En fino de la artikolo la gazeto lago informas, ke Carlos Peña el Hispanio deklaras, ke li antaŭ 15 jaroj tranaĝis lagon Titikaka laŭlonge. Tio signifas, ke li fornaĝis eĉ 180 km el Peruo al Bolivio.  Dum 60 horoj li venkis14 etapojn. C. Peña naĝis surdorse. Lia celo estis atentigi la mondon al poluo de lagaj kaj riveraj akvoj.
La saman celon havas ankaŭ V. Urbonas. Sendube, la celo estas nobla. Tamen gravas, ke kiel eble plej multe oni eksciu pri tio. Mi ne scias, ĉu informas eksterlanda gazetaro pri la naĝado de V. Urbonas. Almenaŭ interreto absolute silentas pri tio.

No comments: