2010-01-31

Tomas Venclova – Homo de Toleremo

Publika organizo Fondaĵo de Sugihara – Diplomatoj por la Vivo informas, ke titolo Homo de Toleremo de la Jaro 2009 atribuita al poeto, publicisto, tradukisto kaj literatura esploristo, profesoro de Jejla universitato Tomas VENCLOVA. Li estas la naŭa, ricevinta tiun titolon.
Ĉi tiun honornomon oni atribuas al la persono, kiu per siaj agoj, publika ekzemplo aŭ la publika vorto kontraŭstaris kontraŭ fenomenoj de ksenofobio, antisemitismo, persekutadoj de aliuloj pro ilia opinio, religio, nacieco, kontraŭdiris kontraŭ fenomenoj de perforto, perfortego kaj radikalismo en socia vivo de Litovio.
En intervjuo al ĵurnalistoj de amaskomunikiloj T. Venclova menciis, ke li estas alergiema al iuj fenomenoj.
Mi estas alergiema al ŝovinismo, inklude ankaŭ antisemitismon, tamen tute ne nur al ĝi. Mi estas ankaŭ alergiema al ŝovinismaj kontraŭpolaj kaj kontraŭrusaj elpaŝoj. Kaj se estus kontraŭanglaj aŭ kontraŭgermanaj elpaŝoj, kiuj nuntempe malestas en Litovio, mi estus alergiema ankaŭ al ili. – parolis la poeto.
T. Venclova petita klarigi, kia devas esti la tolerema homo, menciis, ke plej gravas scipovo starigi sin en pozicion de alia homo.
Kiel devas senti sin la judo, kiam ĉirkaŭe sonas antisemitaj frazoj? Kiel devas senti sin la ruso, kiam ĉirkaŭe oni parolas: "Rusoj estas okupantoj", "Rusoj estas drinkuloj kaj sentaŭguloj"? Kiel devas senti sin la ruso, se lia avo aŭ patro pereis en la Dua mondmilito, kaj li mem faris nenion malbonon al Litovio.
Kaj de tiuj rusoj, farintaj nenion malbonan, estas la granda plimulto.
Kiel devas senti sin la polo, kiam komenciĝas sensensaj, anakronismaj pruvadoj, ke Vilnius estas nia, ĉiam estis kaj estos nia. Sendube, estas ridinde, kiam homoj sidas en Vilnius kaj krias "Mi sen Vilnius ne trankviliĝos".
Kiel devas senti sin la samseksamulo, kiam oni rikanas al li? Kiam vi povas, kiam vi ellernas starigi vin en pozicion de alia homo kaj senti vin tiel, kiel li povas senti sin, tiam vi eksentas kompaton kaj certan komprenemon kaj vi povas nomi vin tolerema homo. Kaj nuntempe en Litovio mankas homoj, kiuj kapablu kompreni alian pozicion. Ne nur la sian, tiun de samnaciano, de samideano, sed ankaŭ pozicion de alia homo, – diris T. Venclova.
--
Sur la foto (Algimantas Aleksandravičius) Tomas Venclova en 1998.

No comments: