2010-05-21

Dainius Radzevičius – nova prezidanto de Konsilio de Litova Radio kaj Televido

La 18an de majo en kunsido de Konsilio de Litova Radio kaj Televido (LRT) prezidanto de Litova Ĵurnalista Asocio (LĴA) Dainius Radzevičius estas elektita kiel prezidanto de Kosilio de LRT. En la prezidanta posteno  li anstataŭos antaŭ nelonge mortintan Gediminas Ilgūnas.

Por D. Radzevičius voĉdonis 7 el 10 partoprenantoj de la kunsido. Post la diskutoj en la voĉdonan bultenon estis enskribita unusola familinomo de D. Radzevičius. En la kunsido estis proponataj ankaŭ aliaj kandidatoj, tamen ili rifuzis pretendi al la posteno.

Kiel diris la nova prezidanto de Konsilio de LRT, jam en plej proksima tempo la konsilio diskutos "ne nur pri ĉiu-tagaj aferoj, tamen tre serioze esploros, kion devus la socia telesendisto prezenti al televidantoj kaj radioaŭskultantoj".

La konsilio sin turnos al Sejmo, kies delegito estis G. Ilgūnas, kun peto, ke ĝi nomumu novan membron.

En la konsilion D. Radzevičius estas delegita de Litova Asocio de Artkreantoj. Lia delegiteco finiĝos en 2014.

D. Radzevičius estas profesia  ĵurnalisto, laboris kiel konsultanto pri komunikado en la Registara Kancelario, gazetara reprezentanto de Depertamento pri Kortumoj, laborulo kaj estro  de Publika Servo en Jura Ministerio.

Laŭ aŭtoraj kotraktoj li kunlaboradis kun Litova Televido, televido Vilniaus TV, gazeto Respublika, estis redaktoro en televidoj Vilsat kaj 11 kanalas, verkis kaj gvidis elsendojn en televidoj 11 kanalas, Vilniaus TV, radio Žinių radijas.

En 2008 Litova Esperanto-Asocio (prezidanto Povilas Jegorovas) kaj LĴA gvidata de D. Radzevičius en Vilnius organizis la unuan Tutmondan Kongreson de Esperantistoj-Ĵurnalistoj. Komunikiĝo inter Litova E-Asocio kaj LĴA daŭras ankaŭ post la kongreso. En TTT-ejo de Litova Ĵurnalista Asocio estas paĝo Esperantininkų žurnalistų klubas (Klubo de esperantistoj ĵurnalistoj).  Litovaj esperantistoj-ĵurnalistoj kaj Litova Ĵurnalista Asocio ĉiu-jare organizas tradiciajn komunajn seminariojn. Intervjuon kun D. Radzevičius publikigis Litova Stelo en ĉi-jara unua numero.

En la konsilio nuntempe ankaŭ laboras profesoro de Vilna Universitato Alvydas Jokubaitis (vicprezidanto), dokoro de humanitaraj sciencoj Auksė Balčytienė, ĵurnalisto Edmundas Ganusauskas, ĉefa redaktoro de kristana revuo Artuma Darius Chmieliauskas, poeto Marcelijus Martinaitis, pedagogo  Audronė Pitrėnienė, pedagogo Eglė Pranckūnienė,  ĵurnalisto Artūras Račas, ĵurnalisto Rimvydas Valatka, kina kaj televida reĝisoro Saulius Vosylius.

Konsilio de LRT estas la plej supera reganta organo de la socia telesendisto. Ĝi estas formata por 6 jaroj el 12 personoj – sociaj, sciencaj kaj kulturaj agantoj. Po 4 membroj nomumas la ŝtatprezidento kaj Sejmo, po unu membro delegas Litova Scienca Konsilio, Litova Edukada Konsilio, Litova Asocio de Artkreantoj, Litova Episkopa Konferenco.

No comments: